Değerli öğrenciler,

 

       21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan ‘‘BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONU’’ adlı etkinlik çevrim içi (ZOOM) olarak gerçekleştirilecektir. Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı bu programa, ilgi ve yeterlik açısından belli ölçütler dikkate alınarak katılımcı seçimi yapılacaktır. Etkinlik başvuru koşulları kısmında belirtildiği gibi katılımcı seçimleri çeşitli kriterler doğrultusunda ve katılımcıların dengeli dağılımı (farklı okul/kurum/şehirlere göre olması) göz önüne alınarak seçim komisyonu tarafından yapılacaktır. Etkinlik başvuru kısmında, sizlerin eğitime katılma sebebinizi (motivasyon mektubunuz), daha önce benzer bilimsel etkinliklere katılıp katılmadığınızı, eğitimine devam etmekte olduğunuz üniversite- bölüm bilgilerinizi, eğitim düzeyinizi ve güncel not ortalamanızı sunmanız gerekmektedir.

 

      Etkinliğin hedef kitlesi Matematik, Matematik Eğitimi ve İlköğretim Matematik Eğitimi anabilim dallarında öğrenim görmekte olan lisansüstü öğrencileridir. Bu etkinliğe katılmak isteyen ve belirtilen anabilim dallarında öğrenim görmekte olan lisansüsü öğrencilerin, ilgili başvuru formunu 28 Ocak 2022 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Kesin katılımcı listesi web sayfamızda ilan edilecek ve davet mektupları e-posta ile gönderilecektir.

 

 

Etkinlik Yürütücüsü:

Dr. Öğr. Üyesi Elif OTKUN ÇEVİK

 

Proje Asistanları:

Arş. Gör. Dr. Mustafa GÜLER

Arş. Gör. Onurhan GÜVEN,